Mijn favorieten

Nieuwbouw

Makelaardij WVK Nieuwbouw is gespecialiseerd in de initiëring, de volledige voorbereiding, de persoonlijke begeleiding bij verkoop en de afhandeling van nieuwbouwprojecten.
Bij nieuwbouwprojecten werken wij als adviseur en makelaar voor verschillende professionele partijen zoals projectontwikkelaars, aannemers, beleggers, corporaties en overheden.
Van onze advisering bij ontwikkelingslocaties, haalbaarheidsstudies en de opmaak van marktvisies wordt door onze cliënten veelvuldig gebruik gemaakt.


Initiëring

Als vastgoeddeskundige  hebben wij met enige regelmatig te maken met locaties die geschikt kunnen zijn voor (her)ontwikkeling. Door kennis van de lokale markt kunnen wij snel een inschatting maken of herontwikkeling tot de mogelijkheden behoort. Indien dit het geval is selecteren wij binnen ons relatie netwerk een gedegen partij die bereid is de locatie te verwerven.


Advies

Bij de ontwikkeling en realisaties van nieuwbouwprojecten is gedegen marktinformatie van groot belang. Wij voorzien met regelmaat opdrachtgevers van marktanalyses en haalbaarheidsstudies  voor ontwikkellocaties. Een belangrijke bron om marktinformatie te verkrijgen zijn de actuele cijfers van de NVM. Daarnaast beschikt makelaardij WVK bv over gedegen marktinformatie die door onze NVM Woningmarktconsultant continu in kaart wordt gebracht. Wij kunnen op deze wijze goed onderbouwde visies op de woningmarkt leveren en beschikken wij over gerichte informatie inzake de woonwensen van de specifieke doelgroepen.